Výpočet růstového symbolu pro rok 2015

Díky jeho výpočtu můžete zjistit, které z vašich vzorců chování budou připraveny na změnu či zpracování pouhým rozpoznáním a přijetím, zároveň jaké podpory od vesmíru vám bude dáno. Začíná dnem vašich narozenin v tom daném roce. 

Růstový symbol si vypočtete tak, že sečtete den a měsíc vašich narozenin a přičtete příslušný rok, v tomto případě rok 2015. Pokud je váš konečný součet 21 nebo nižší dál nesčítejte. Číslo, které vám vyšlo, vyhledejte níže v přehledu symbolů. Přeji příjemné počteníčko a obohacující nastávající rok!

 

Příklad:         4 (den narození)

                  + 1 (měsíc narození)

                  = 5 

   Rok:  + 2015

              2020 = 2 + 0 + 2 + 0 = 4 (4 CÍSAŘ )

 

Pokud si se svým výpočtem nejste jistí…. klikněte

ZDE a Zadejte datum posledních narozenin:

 

 

Popis jednotlivých symbolů růstu:

0 Blázen a 1 Mág jsou univerzálními principy, kterých může lidstvo využívat jako nových stálých vzorů:

Blázen je symbolem Ducha svatého a Mág symbolizuje umění komunikace.

 

2 VELEKNĚŽKA

Velekněžka se v životě objevuje většinou jenom jednou, velice zřídka dvakrát; naznačuje období nezávislosti, neochotu býti jakkoli svazována, nebo omezována; potřeba samostatnosti; okamžité vycouvání ze situací, které vám budou připadat disharmonické; je to znamení tvořivosti. Archetyp: Panna. Je to také období, kdy budete citlivější na rozpoznání situací prožívaných ve smyslu duality (dobrý nebo zlý) a čistého vědomí srdce. A také byste mohli využít možnosti zesílené intuice a více jí důvěřovat a naučit se ji používat.

 

3 CÍSAŘOVNA

Rok, ve kterém se budete rozpoznávat své opravdové citové potřeby a přání; pro většinu žen to může být rok, ve kterém budou řešit otázku mateřství;  jak pro muže, tak pro ženy je to nejvhodnější rok pro vyřešení vztahů matkou a vztahu k ženským autoritám vůbec. Archetyp Marka: ženský princip v nás. Každá role na této zemi má svůj důvod a role matky, ženy je zakódována v každém z nás. Ať jste žena nebo muž, máte možnost poznat svou ženskou energii symbolicky pomocí žen, které vás obklopují.  

 

4 CÍSAŘ

V Tarotu je Císař spolu s kartou Vůz, hlavním symbolem, který ohlašuje změny a nové začátky. V tomto roce je vhodné vyřešit si svůj vztah k otcovství, vztah k otci a mužským autoritám. Archetyp: Otec. Tato karta je symbolem toho, že nad svým životem máme moc jedině my, nikdo jiný nás neřídí. S tímto přichází zároveň uvědomění velké zodpovědnosti, se kterou se musíme „poprat“.

 

5 VELEKNĚZ

V tomto roce budeme lekce udělovat, ale i přijímat. Je to rok studia objevování nových věcí, můžete potkat svého učitele, průvodce na cestě. Tento rok vás také může prozkoušet, zdali jste se opravdu zbavili sebedestruktivních vzorců chování a myšlení. Archetyp: představuje archetypální autoritu, jejíž moc zastiňuje moc otce a císaře.

 

6 ZAMILOVANÍ

V tomto roce vás čekají významná rozhodnutí, která se týkají oblasti vztahů, nejen partnerských.

Archetyp: bůžek Erós s lukem a šípem, věčné životní téma trojúhelníkových vztahů. Jen pomocí energie ničím nepodmíněné lásky se můžeme naučit být ve zdravém vztahu s jinými.

 

7 VŮZ

Cokoli jste během roku Císaře uvedli do pohybu, začíná nabírat během roku ve znamení Vozu na oprátkách; snaha uskutečnit významnou změnu. Archetyp: Mladý král. Je to rok velkých změn, všímejte si podmětů, které vás budou během roku potkávat a nezapoměňte, že jste to vy, kdo drží opratě rozjetého vozu.

 

8 SPRAVEDLNOST

Nejvhodnější rok pro dořešení všech záležitostí týkající se financí, ale také zdraví. V tomto roce vás to nepustí za hranice harmonie a rovnováhy, vše co se jí bude vzdalovat budete o to silněji cítit.

Archetyp: symbol spravedlnosti je žena s váhou v ruce.

 

9 POUSTEVNÍK

Nejideálnější rok pro vyřešení všech nedořešených záležitostí z minulosti symbol překročení hranic; samota. Archetyp: starý moudrý muž.

Je možné, že vás to silněji bude táhnout k hlubšímu prozkoumávání určitých situací, které budete prožívat. Nebraňte se tomu a využijte tento dar ke svému růstu!

 

10 KOLO ŠTĚSTÍ

Ať jste v roce Císaře nebo Vozu začali cokoli, v tomto roce vás čeká sklizeň a úroda jako výsledek vašich činů; je to rok významných průlomů, seberealizace a hluboké odhodlání nasměrovat svůj život šťastnějším a pozitivnějším směrem. Archetyp: Síla, která buď dává, nebo bere a nad kterou my nemáme vládu.

 

11 SÍLA

Navrátí se k nám schopnost znovu prožívat údiv, posvátnou úctu, vášeň, vitalitu a vzrušení projevy tvůrčích a i fyzických sil; podaří se vám zkrotit své vnitřní šelmy, vyvine se silná důvěra v sama sebe, silná víra. Archetyp: Žena krotící lva.

 

12 VISELEC

Tento rok proběhne ve znamení našeho odhodlání zbavit se všech vzorců, do kterých upadáme při svém chování a myšlení; přijímat vše, tak jak přichází, touha nahlédnout na situace z jiného úhlu pohledu; vyrovnání karmických dluhů. Archetyp: Muž visící hlavou dolů. V tomto roce bychom se měli totálně odříznout od světa a všeho s ním spojeného, abychom se opět vrátili s čistým vědomím, kdy ego nad námi již nemá svou moc.  

 

13 SMRT, ZNOVUZROZENÍ

Rok, ve kterém je nejméně pravděpodobná vaše fyzická smrt; smrt zde znamená popření ega a úplná vnitřní proměna s tím spojená. Archetyp: Postava s kosou. V tomto roce nás tato dáma nepustí příliš do duality(v egu), bude nás učit žít nově, v pouze v srdci.

 

14 UMĚNÍ, UMÍRNĚNOST

Rok s vysokou hladinou tvůrčí energie; rok přizpůsobování, přijímání a stability; touha po rovnováze, kráse a harmonii. Archetyp: Anděl přelévající tekutiny z jedné nádoby do druhé. Milí lidé, kdo bude mít tento rok, užívejte si jej! Dovolte si odměnu vnímání krás a harmonie světa, který nás obklopuje, dovolte si milovat nejen vše kolem, ale hlavně sebe!

 

15 ĎÁBEL

V tomto roce můžeme prožít silný vztah založený na fyzické vášni; objevování své vlastní smyslnosti a sexuality; nahlížet na věci i sebe s humorem plným moudrosti. Archetyp: Padlý anděl, Satan. Někde hluboko v našem nevědomí máme jeho řetězy, kterými se občas dobrovolně přivazujeme pomocí našich zažitých předsudků. V tomoto roce bychom je mohli s díky navždy vrátit tomuto veselému kozlíkovi, který si trpí žerty nejen z našich prohřešků, ale i z naší hlouposti.

 

16 VĚŽ

Rok, ve kterém přebudováváme celý svůj vnitřní svět, všechny staré a nefungující formy budou zbořeny. Nečekejte na poslední chvíli a odejděte z věže dříve, než bude svržena.

Archetyp: Zboření vysoké věže.

 

17 HVĚZDA

Rok zvýšené sebejistoty, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty; Hvězda symbolizuje člověka toho, kým protéká vesmírná i zemská energie. Archetyp: Nahá žena vlévající vodu ze dvou džberů do potoka a na zem. Všichni jsme částečně bohem a částečně egem, přijměte svou božskou část, důvěřijte si, milujte se, uvědomte si jak jste nádherní a svou božskou část zesilujte, žijte b srdci!

 

18 MĚSÍC

Rok ve jménu odhodlání, kdy budeme chtít využít obtížných situací k tomu, abychom v nich našli poselství; v tomto roce budeme neustále stát před volbou mezi dvěma východisky, dvěma příležitostmi; rok rozpoznání iluzí. Archetyp: Slunce dvou tváří. Důvěřijte moudrosti vědomí srdce, zastavte se, nadechněte se a zeptejte se ho.

 

19 SLUNCE

Rok nejvhodnější ke spolupráci, případně k tomu, abychom začali pracovat na projektech, které spolupráci vyžadují; v tomto roce pocítíme potřebu sounáležitosti, přátelství. Archetyp: Zářící slunce. Každý máme v sobě tolik světla, kolik si ho tam dovolíme mít.

 

20 AEON, POSLEDNÍ SOUD

Ideální rok k tomu, aby se sloučila práce na kariéře s péčí o rodinu touha překonat sklony k sebeodsuzování, které projektujeme na ostatní; naučíme se přijímat odsudky jiných nově a jinak než doposud. ARCHETYP: Archanděl Michael svolávající trubkou duše spravedlivých zemřelých. Přijímat vše kolem nás neznamená s tím souhlasit, ale nevytvářet blok svým bojem. Přijímat, znamená uvědomovat si, vědět.

 

21 VESMÍR, SVĚT

Vesmír a Poustevník jsou v tarotu hlavními symboly pro přechod do nového světa; v tomto roce bude překonán významný vnitřní blok nebo překážka; je to rok nových začátků, které se otevírají jako důsledek velkých změn, konců, dořešených záležitostí; rozvine se smysl pro společenství a službu druhým; rozšíření vědomí; silná touha cestovat; objevovat, zakoušet něco nového. Archetyp: Andogrynní osoba, která na svém těle sjednocuje ženský a mužský princip.

Zdroj: http://navrat-k-dusi.webnode.cz

Růstový symbol je symbol, nebo artefakt obrazně znázorněný tarotovou kartou, který ovlivňuje každý váš rok života.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama