Podobenství o stromě splněných přání…..

Když se probudil, ucítil hrozný hlad. Pomyslel si: „To mám hlad… Kdybych tak měl nějaké jídlo“ – a v tom se před ním objevilo množství lahůdek. Nepřemýšlel nad tím, odkud se vzaly, a pustil se do jídla.

Když se najedl, měl velkou žízeň. A znovu se jeho přání znenadání splnilo – objevil se před ním džbán plný té nejčistší chladné vody. Napil se a vtom se vyděsil: „Kde se to jídlo a voda vzaly? Za tím budou nějací zlí duchové. Dělají si ze mě blázny!“

Kolem člověka začala kroužit strašlivá bez-tělná zjevení s ukrutnými výrazy. V hrůze si pomyslel: „Vždyť oni mě chtějí zabít!“ A duchové ho opravdu zabili.

Naučení: mysl je materiální povahy. Na co myslíš, to k sobě přitahuješ. Drž se pravidla: smýšlej a mluv o sobě jenom v dobrém!

Zdroj: http://www.pronaladu.cz

Putoval jeden člověk světem a náhodou se ocitl u stromu splněných přání. O kouzelné síle stromu ovšem nevěděl. Byl jen unavený po cestě a tak usnul ve stínu jeho koruny.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama