Osobní roční vibrace

Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození.

Všechno ve Vesmíru se pohybuje, vše je v trvalém stavu proudění a vývoje. Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození.

Vlastnosti energie se rok od roku mění a tak, víme-li přesně, co nás v tom kterém roce čeká nebo jinými slovy – jaká síla k nám z Vesmíru proudí, můžeme tím směrem napnout všechny své síly, aniž bychom zbytečně usilovali o cíle, které jsou pro nás v Té době nedosažitelné. Ušetříme si tak spoustu času i zklamání. Čísla vyzařují vibrace, které mají pro každý rok svůj specifický význam. Říká se jim osobní roční vibrace. Účinky každé vibrace trvají dvanáct měsíců, vždy od jedněch narozenin k druhým. Roční vibrace vyvolané čísly v datu narození nám povědí mnoho o schopnostech, které můžeme ten daný rok využívat. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech; každý rok přináší změnu vibrace od jedničky do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. Znalost osobní roční vibrace nám může pomoci přijímat taková rozhodnutí, která povedou k využití těch nejlepších aspektů roku a pomohou nám vyvarovat se potencionálních chyb.

 A jak zjistit svou aktuální osobní roční vibraci?

Stačí sečíst číslice ze dne a měsíce narození a aktuálního roku.

V příkladu je napsaný rok 2014…dosaďte do rovnice příslušný – aktuální rok…. pokud jste letos ještě neměli narozeniny…zadejte do rovnice loňský rok.

Příklad: narození 28. 5.: pro rok 2014 je osobní roční vibrace: 4

Výpočet: 28. 5. + 2014= 2 + 8 + 5 + 2 + 0 + 1 + 4 =22 = 2 + 2 =4

Člověk narozený 28. 5. má od svých letošních narozenin do narozenin v příštím roce osobní roční vibraci 4.

 

 Osobní roční vibrace – stručná charakteristika

ORV 1 (Slunce) Čas pro nové začátky, osobní a profesionální

Podporované činnosti: iniciativa, počátek, začátek realizace projektu, zaujetí stanoviska, nutnost rozhodnout se, uplatnit svou autoritu, změna zaměstnání, proměna, povýšení, rozhodnutí, sjednání schůzky, vztahy s muži, četba a psaní, nákup nemovitosti, investice a finanční transakce.

ORV 1 přinese: zlepšení fyzického i duševního zdraví a možnost konečně udělat velký krok kupředu; důležitou změnu, při dobré organizaci práce a správném plánování přinese úspěch v podnikání a v obchodě; nové kontakty s lidmi, kteří budou v budoucnosti užiteční; možnost zbavit se strachu a úzkosti. Pomoc od lidí s vysokým postavením a od úředních a vládních míst.

Je to období vhodné pro umělce, neboť jejich tvůrčí síla najde v tomto období výborné uplatnění. Může dojít k důležitým změnám, které budou znamenat zlepšení životních podmínek.

ORV 2 (Měsíc) Čas ke kontrole a posílení toho, co jsme začali

Podporované činnosti: sdružování, spojování, usmíření, narození, setkání, spolupráce, týmová práce, vyjednávání, vztahy se ženami. Je vyžadována opatrnost a takt ve vztazích.

Orv 2 přinese: kouzlo osobnosti a větší přitažlivost; nové přátele, jejichž pomoc bude v budoucnosti užitečná, při trpělivosti a dobrém plánování zlepšení životních podmínek a tím i méně starostí a stresů, možnost získat nový byt nebo dům a změny ve způsobu myšlení.

Je potřeba se v tomto období vyvarovat neuvážených citových vzplanutí a unáhlených rozhodnutí.

ORV 3 (Jupiter) Rok pro osobní a profesionální rozvoj a úspěch

Podporované činnosti: společenské aktivity, přátelské vztahy, setkání, setkání, záliby, bohémský život, sporty, dovolené, cestování, umění, tvořivost, psaní, narození, rozvíjení. Otevření se přátelství, ale i představivosti.

ORV 3 přinese: víc vědomostí a praktických poznatků, čas k dokončení projektů; nové přátelé a známé; štěstí: finanční výhry, uznání; služební postup.

Je to období příznivé zejména pro lidi, pracující se slovem, neboť se pronikavě zvýší jejich vyjadřovací schopnosti. Je potřeba zvýšené opatrnosti, protože otevřenost slovního projevu a ostrá slova (vliv Jupitera) mohou přivolat nepříjemnosti, jejichž důsledky se projeví v budoucnu. Tento rok není vhodný pro podepisování důležitých dohod a listin, zejména týkají-li se právních záležitostí. Je to ale dobrý rok pro obchod a za hájení nových aktivit.

ORV 3 je velmi vhodná pro otestování přátel dříve, než jim věnujeme důvěru.

ORV 4 (Rahu) Čas pro tvrdou práci, osobní disciplínu a píli

Podporované činnosti: materiální aspekty, tvrdá dřina, vážné záležitosti, stabilizace, organizace, bezpečnost, spoření, uspořádání, konstruktivní myšlení, nákup, prodej. V popředí stojí zájem o všední život a jeho běžný průběh, ale také uskutečnění nápadů z předchozího roku.

ORV 4 přinese: obtížně dosažený úspěch; sílu, kterou neoslabí ani nečekané a nepředvídatelné nepříjemnosti a překážky; pohotovost a připravenost, pracovitost a klidnou mysl; zisk a výhry, nové zdroje výdělku a finanční stabilitu; nové aktivity i významnou událost např. nový byt;

Je to rok nakloněný dobrým vztahům s přáteli a se životním partnerem. Není ale naprosto vhodný pro milostná dobrodružství. Jednání na úřadech a s nadřízenými bude úspěšné.

Je to dobrá doba pro cestování a pro duševní práci, hledání smyslu života v duchovnu a pro posilování víry.

ORV 5 (Merkur) Čas změny

Podporované činnosti: milostná dobrodružství, svoboda, novoty, změna zaměstnání, reklama, komunikace, cestování, zábava, narození. Pozor na nervozitu a boje, které mohou nastat. Je potřeba šetřit se a krotit svou vznětlivost.

ORV 5 přinese: úspěch a finanční stabilitu, úspěšné obchody a podnikání, dobré a příjemné cesty, služební i soukromé; dobré vztahy s pracovním partnerem.

V tomto období je lepší napřed dobře uvažovat a potom teprve mluvit. Platí to i pro uzavírání smluv a pro všechna úřední jednání. Je to významný rok a příznivý pro všechny, jejichž povolání souvisí s veřejnými sdělovacími prostředky. Vhodné období pro boj s konkurencí, pro účast v soutěžích a pro riskantní podniky.

ORV 6 (Venuše) Poučení z minulosti a plánování do budoucna

Podporované činnosti: rodina, odpovědnost, povinnosti, svazky, domácí práce, domov, stěhování, nemovitosti, romantika, setkání, starost o zdraví, umění.

ORV 6 přinese: dobré rodinné vztahy, rok vhodný pro lásku a početí; reálnou šanci na získání nečekaného majetku, výhry nebo zvýšení platu.

ORV 6 je příznivá pro umělce a bytové architekty, pro bohémy vůbec a dále pro klenotníky, zlatníky a všechny osoby, jejichž profese souvisí s parfumérií. Je to dobrý rok pro nákup zařízení a vybavení bytu i věcí pro radost a zábavu. Rok, který podporuje dokončení započaté práce.

ORV 6 je rok, kdy nezaměstnaní najdou práci. Je to období radostí života a jeho obohacení jednak o krásné milostné zážitky, ale i o požitky všech smyslů –  o dary věcné i pro duši.

ORV 7 (Ketu) Rok pro sebezpytování a spirituální růst

Podporované činnosti: samota, přemýšlení, intuice, analýza, zdrženlivost, meditace, hledání, náboženství, pochybnosti, studium, zdokonalování, psaní, prázdniny, velká cesta, mořeplavba, odpočinek, důchod, zdravotní péče.

ORV 7 přinese: úspěchy v právních sporech a soudních přích, ale i pracovní problémy, nedorozumění a potíže. Tento rok může být obdobím zkoušek přátelství lidí, od kterých očekáváme pomoc; obdobím zbytečných sporů, ale i obdobím dobře využité energie, budeme-li se věnovat duchovním záležitostem.

ORV 7 je i obdobím rizika, hrozí nebezpečí ztráty dobré pověsti. Je potřeba zachovat si optimismus a nenechat se vyvést z míry neúspěchy a problémy. Je potřeba obrnit se trpělivostí a optimistickým přístupem. Všechny obtíže jsou totiž zkouškami osudu. Odpočinek se vřele doporučuje.

Je to dobrý rok pro léčitele, astrology a všechny, kteří se zabývají okultními vědami.

ORV 8 (Saturn) Čas ke konkretizaci svých představ, ale i pro spojení se se svou duší a s ostatním

Podporované činnosti: finanční transakce, obchody, nákup, prodej, výdaje, investice, smlouva, postup.

Orv 8 znamená dobrý rok pro politiky, sociální pracovníky a pro všechny osoby, jejichž povolání souvisí se zpracováním železa a oceli. Je také dobrou příležitostí pro start do nových aktivit. Rok vhodný k neobvyklým tvůrčím činům i k finančním operacím.

ORV 8 není nejvhodnější pro zdravotní stav – prevence a zvýšená opatrnost je nutností.

Je potřeba vyhýbat se stresovým situacím a snažit se překonat úzkostné stavy.

Vhodné je pití většího množství ovocných šťáv a bylinných čajů čistících krev a posilujících srdeční činnost. Je to doba příznivá pro dosažení úspěchu „světového“ významu, ale za předpokladu, že využijeme energii tvůrčím způsobem a nezapomeneme na tzv. „Boží desátky.“

Je to rok dobrých podmínek pro práci v sociální oblasti.

ORV 9 (Mars) Čas k ocenění minulosti a radosti z plodů své práce

Podporované činnosti: zakončování, uzavření nějaké aktivity, rozchod, dobročinnost, prodej, zahraničí, velká cesta, proslulost, popularita. Rok vhodný k povznesení ducha i myšlenek, k lidumilným činům.

ORV 9 přinese: rok uskutečněných plánů, úspěchů a štěstí; čas naplněných tužeb; vhodnou dobu pro seberealizaci; úspěšná jednání na úřadech, i když někdy spojená s menšími nepříjemnostmi. ORV 9 také může přinést vítězství v soutěžích a nad konkurencí, úctu a uznání; naději na nečekanou výhru v loterii, dědictvím aj. Je potřeba, abychom se snažili zbavit svých pochybností. Když se budeme věnovat duchovním záležitostem, prožijeme dobrý rok.

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození. 

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama