Odpuštěním k osobní svobodě

Ale ve skutečnosti, pokud to takto praktikujete,  škodíte jen sami sobě.

A brzdíte si své štěstí a hojnost.

Možná to znáte – když někomu neodpustíte, obviňujete ho, svalujete na něj vinu. V hlavě se vám honí myšlenky jako např. On  mě podvedl, okradl, zradil, urazil, ublížil… A z toho  máte žaludeční vředy, migrény a poruchy spánku…

A  ten člověk, který vám ublížil, je v pohodě, žije si dál svůj život, klidně spí a jen vy jste z toho zlomení.

„ Neodpustit někomu je jako vypít jed a očekávat, že zemře ten druhý.“ – přísloví

Odpuštění je brána k vaší osobní svobodě.

Odpusťte svým rodičům

Ideální rodiče měl málokdo,. Rodiče každého z nás dělali, co mohli, v rámci svým nejlepších schopností a možností. Když odpustíte svým rodičům, spadne z vás obrovský balvan a máte prostor jít si svobodně  svou cestou. Jste dospělí, proto převezměte zodpovědnost za svůj život a rodiče nechte být.

„Každým dnem, kdy odmítáte odpustit své matce, si jen život komplikujete.“ – Andrew Matthews

Odpusťte sami sobě

Je možné, že jste udělali spoustu chyb a nesmyslů. Ale tehdy jste žili tak, jak jste to nejlépe uměli. Žádný člověk není dokonalý, ani vy, proto na sebe netlačte a přijměte své nedostatky  a odpusťte si. Vezměte si ponaučení ze svých chyb a zlepšujte se. Přestaňte se vinit z proher. Nikde není napsané, že má se má váš život odvíjet zcela bez přešlapů. Mějte se rádi a odpusťte si.

Odpusťte těm, kdo vám ublížili

Někdy se děje něco, co hodně ubližuje. Jsou situace, které přinášejí bolest. Svět není dokonalý a lidi taky ne.

Odpuštění v tomto případě není schválení chování, které vám uškodilo, ale osvobození sebe sama.

Existuje mýtus, že odpuštění je pro  slabochy.

Řekli jste si někdy:„ Ne, neodpustím, budu silná, já vytrvám!“ ? A je to právě naopak.

Odpustit umí jen silní lidé.

Odpuštěním nemažete fakt, že to, co vám někdo udělal, bylo pro vás nepřijatelné. Dáváte tím najevo, co nehodláte tolerovat a je důležité připojit kroky, aby se to už neopakovalo.

Proč je dobré odpouštět?

  • Kdo vám ublížil si nezaslouží žít ve vaší mysli a měnit vás ve zlostné a zatrpklé bytosti.Záští ubližujete sami sobě, ne tomu, kdo vám ublížil. Když vám někdo ublížil, bylo to nedospělé chování a to vás přece nemůže ovlivňovat.
  • Vaše zášť vám bere energii a ovládá vás. Pokud  neodpustíte, šíříte zášť a zlobu dál a ty se vám dle vesmírných zákonů někde vrátí.  Proto se vyplatí šířit lásku a odpuštění, které si potom zase přitahujete více. Pamatujte, že ve Vesmíru vždy platí – co zaseješ, to sklidíš. Princip viny a obviňování není přirozenou součástí  Vesmíru, to zavedli lidé a nikterak přínosně tento princip nefunguje.
  • Odpuštení zvyšuje vaši sebeúctu, snižuje úzkosti a deprese. Odpuštěním osvobozujete sami sebe! Prokazujete si respekt a úctu a potvrzujete svoji hodnotu. Odhoďte stavy bolesti a hněvu a otevřete se budoucnosti, která je plná lásky, vděčnosti a radosti. Dívejte se vpřed a netýrejte se minulostí.

Jak osvobodit sami sebe?

1/ Vytvořte si odpuštěcí rituály:

  • Napište dopis Vesmíru. Sepište své pocity a požádejte o pomoc při osvobození a hledání míru. Pak ho spalte a poděkujte a vnímejte, jak to odchází.
  • Vezměte si kámen nebo jiný předmět, a prociťte, že do něj vkládáte pocity z událostí, které vás tíží a pak je vhoďte do řeky nebo do rybníka nebo ze skály…Pustíte tak vše ze své mysli a zahodíte minulost, odhodíte stavy bolesti a hněvu.

2/ Dalším účinným způsobem, jak aktivovat odpuštění ve vašem životě, je pravidelnýposlech relaxačních audií na pozitivní programování mysli. Poslouchání audia Jak si odpustit a mít se rád Vám pomůže zbavit se pocitu viny, odstranit negativní pocity, které v sobě nosíte.

“ Hněv vás dělá menšími, zatímco  odpuštění  vám pomáhá přerůst to, čím jste byli.“ – Cherie Carter- Scottová

Přeji Vám krásný den,

Pavla Heřmanovská

Zdroj: http://pavlahermanovska.cz

Umíte odpouštět? Pokud jste na tom stejně jako já, vyrostli jste s domněnkou, že můžete druhé lidi potrestat tím, že jim neodpustíte. Možná si taky myslíte, že když neodpustíte, budou se druzí lidé trápit.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama