Magické číslo duše ví o vás všechno!

Abyste zjistili číslo své duše, musíte v tabulce najít den, kdy jste se narodili. Ve sloupci vedle pak najdete svoje číslo duše. Dále v textu si můžete přečíst jeho popis.

Znalost významu čísla duše může být pomůckou při volbě správného povolání nebo při přijetí jiných rozhodnutí.

Co znamená číslo duše – popis.

Číslo duše 1.

Jednička je číslo impulsivního člověka, orientovaného na vysoké cíle. Hýbe jím individualismus a ten je také určitým impulsem k jednání. Když si stanoví cíl, nedokážou lidé s číslem jedna změnit směr a neochvějně směřují vpřed. Nesnesou při tom žádné omezování a jakékoli překážky odstraňují, jakmile se jen objeví na obzoru. Jedničky jsou nebojácní vůdci, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol člověka klidného v chování i jednání. Člověka mírného a taktického, který umí hledat a nalézat kompromisy a neztrácí sebevládu. Působí v něm dvě protikladná založení. Jejich protiváha se ustavičně vyrovnává, což mu umožňuje zachovat klid a rovnováhu. Bližší mu bude role poradce nebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Číslo duše 3.

Symbol univerzálnosti. V tomto člověku se spojuje mužská vůle se ženskou láskou. Trojka označuje naprostou protikladnost jeho dvou vnitřních součástí. Číslo tři symbolizuje trojúhelník mezi minulostí, přítomností a budoucností – Zrození, Život a Smrt. Hlavním životním cílem je duchovní růst a pomoc jiným lidem při jejich hledání své cesty a místa v životě.

Číslo duše 4.

Číslo symbolizuje čtyři živly, čtyři roční období a čtyři období života. Tito lidé jsou pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všeho, čeho chtějí dosáhnout, dosahují sami. Při jednání dokážou zaujmout zcela protikladný postoj než druhá strana a přitom jen velmi vzácně dávají najevo emoce. Přesně zachovávají pravidla a pokyny, zároveň však tíhnout k reformám. Čtyřka předjímá úspěch v technických oblastech.

Číslo duše 5.

Číslo člověka, který neposedí, usiluje o sebezdokonalení, hledá a nachází nové zkušenosti. Je to povaha plná nadšení, toužící po dobrodružství a riziku. Rozhodnutí k činu přichází spontánně a náhle. Jeho život ovládá pozitivní založení, vynalézavost, vtip a radost. Směřuje pouze vpřed a uvažuje pouze o dobrém vyústění všeho, do čeho se pustí. Lidé s číslem pět jsou zpravidla velmi aktivní, avanturističtí a pohybliví.

Číslo duše 6.

Tvůrčí osobnost, symbol rodiny a spojení muže a ženy pro vznik nového života. Číslo šest symbolizuje rovněž spojení mezi Bohem a Člověkem. Tito lidé jsou spolehliví, čestní a schopní dosáhnout respektu a zlepšení životních podmínek nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jsou trpěliví, vybaveni od přírody vnitřním magnetizmem. Při uskutečňování svých plánů jsou velmi tvrdí a houževnatí. Zároveň jsou romantičtí, milují umění. Nesnesou žárlivost a nejrůznější sváry. Snadno se domluví s každým. Umějí si získávat přátele. Domácké typy, šťastné v kruhu svých blízkých a příbuzných.

Číslo duše 7.

Sedmička patří mezi Posvátná čísla. Je symbolem tajemství a znalostí. Odedávna se má za to, že sedmička představuje základ veškeré evoluce. Toto číslo znamená sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm not hudební stupnice atd.

Člověk s duševním číslem sedm je tvůrčí osobnost s jistými zvláštnostmi. Má velmi dobře rozvinutou intuici, schopnost analýzy, bohatou fantazii, skvělou představivost. To jsou charakteristické rysy těchto lidí. Zpravidla z jejich řad vycházejí talentovaní výtvarníci, básníci nebo jiní umělci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálního úspěchu, lidí spolehlivých, schopných dovést vše k dokonalosti. Na jedné straně toto číslo symbolizuje totální převrat, revoluci, na druhé náboženskou zaujatost, filosofické myšlení a neodvratnost daného vývoje, které pohlcují veškeré jednání jeho nositele.

Lidé s číslem osm se liší od jiných lidí. Své city skrývají, proto si o nich lidé myslí, co je zrovna napadne. Jsou spíše osamělí, vzácně nacházejí porozumění u okolí. V profesionální oblasti je číslo symbolem úspěchu v podnikání, nebojácnosti ve všech životních oblastech, zvláště v obchodě a průmyslu. Osmičky jsou lidé nadaní uměním řídit kolektiv. Mají také vynikající administrativní schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzální číslo, nesoucí charakteristické rysy všech jednoduchých čísel. Symbol úspěchu a dokonalosti. Číslo devět je celoživotním zasvěcením svého nositele, odhaluje mu všechna tajemství života, smrti a znovuzrození. Devítka je vysoce intelektuální osobnost vládnoucí velkou fyzickou silou ve všech jejích podobách. Je schopna uvolnit a rozvíjet obrovský potenciál. Úspěch nositele devítky spočívá v tvůrčím a uměleckém nadání. Má zázračné magnetické schopnosti. Hlavním problémem těchto lidí je neznalost cesty, po které mají jít. Často si sami své schopnosti neuvědomují.

Převzaté ze stránek http://www.pronaladu.cz/

Abyste zjistili číslo své duše, musíte v tabulce najít den, kdy jste se narodili. Ve sloupci vedle pak najdete svoje číslo duše. Dále v textu si můžete přečíst jeho popis.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama