JAROSLAV DUŠEK – MODLITBA ZA SVOBODU

jaroslav dušek

{youtube}PgjMppeLLWs{/youtube}

Víme, že tvým skutečným jménem je Láska, že být s tebou ve spojení znamená sdílet stejné vibrace, stejnou frek¬venci, jíž jsi ty, protože jsi jedinou věcí, která ve ves¬míru existuje.
Dnes nám pomáhej, abychom byli jako ty, aby¬chom milovali život, abychom byli životem, abychom byli láskou. Pomáhej nám, abychom milovali způso¬bem, jímž miluješ ty, bez podmínek, bez očekávání, bez závazků, bez jakýchkoliv soudů. Pomoz nám, abychom milovali a přijímali sami sebe bez jakých¬koliv soudů, protože když soudíme sami sebe, shle¬dáme se vinnými a cítíme potřebu být potrestáni.
Pomáhej nám, abychom bezpodmínečně milova¬li vše, co jsi stvořil, zvláště jiné lidské bytosti, zvláště ty, které žijí okolo nás – všechny naše příbuzné a lidi, které se tak pracně pokoušíme milovat. Protože, když je odmítneme, odmítáme sami sebe, a když odmítá¬me sami sebe, odmítáme Tebe.
Pomáhej nám, abychom milovali druhé takovým způsobem, který si neklade žádné podmínky. Pomá¬hej nám, abychom je přijímali takové, jací jsou, bez soudů, protože, když je soudíme, nalézáme na nich vinu, obviňujeme je a cítíme potřebu je potrestat.
Vyčisti nám dnes srdce od všeho emocionálního jedu, který je v nás, osvoboď naši mysl od všech soudů, abychom mohli žít v dokonalém míru a dokonalé lásce.
Dnes je velmi výjimečný den. Dnes opět otvírá¬me naše srdce lásce tak, abychom si bez jakéhokoliv strachu mohli navzájem říci „Miluji tě“ a skutečně to tak mysleli. Dnes se ti nabízíme. Přijď k nám, použí¬vej náš hlas, naše oči, naše ruce a naše srdce, aby ses podílel na spojení lásky s námi všemi. Dnes nám, Stvořiteli, pomáhej, abychom byli jako ty. Děkujeme ti za všechno, co dnes dostaneme, zvláště za svobodu být tím, kým doopravdy jsme. Amen.
( Použito z knihy Čtyři dohody – DON MIGUEL RUIZ)

Zdroj: e-mail 

JAROSLAV DUŠEK - MODLITBA ZA SVOBODU

Dnes tě, Stvořiteli vesmíru, žádáme, abys k nám přišel a sdílel s námi silné spojení lásky.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama