ASTROLOG P. HANZAL- PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2012

Podíval jsem se proto na zoubek politickému vývoji, sociální oblasti, duchovním proudům, zdraví, České republice a také tolik diskutovanému konci světa v roce 2012. Politická situace ve světě a sociální smír v roce 2012

náhled obrázku

Jedná se o období, které podporuje spíše levicovější smýšlení lidí s důrazem na sociální rovinu soužití. Proto v této době problémy s nezaměstnaností jsou, a i nadále budou, vnímány velmi problematicky a citlivě. Z tohoto důvodu se domnívám, že ani příští rok nelze očekávat nějaký klid v oblasti pracovně – sociálních záležitostí. Současné ekonomicko – politické zřízení západního světa má podle mého názoru „na kahánku“. Ačkoliv se může zdát, že aktuální i budoucí problémy nahrávají levicovým stranám současného ražení, tak ani zde to není tak jednoznačné. Neptun, který se dostane naplno do hry v červnu 2012 ve znamení Ryb, totiž přináší nejen sociální myšlení, ale i určité ideály, které doposud zavedené sociálně demokratické, socialistické a případně komunistické strany nemůžou a neumí uspokojit. Proto očekávám výraznou poptávku po nových politických stranách, které se dokážou napojit na tento nový myšlenkový proud. Neočekávejme, že v příštím roce se vše změní lusknutím prstu, ale během následujících let můžeme předpokládat výraznou změnu kormidla ideologií právě u výše zmíněných stran, případně jejich zánik (zmenšení vlivu) v důsledku vzniku nových myšlenkových a politických proudů respektujících nové Neptunské energie. Neptun ovšem také rád nasazuje lidem růžové brýle a proto zde vzniká poměrně vysoké riziko a prostor pro vzestup stran, které dokáží zneužít nespokojenosti obyvatel a uchopí se moci. Tématem těchto chytráků bude uchopení tématu stále oslabující ekonomicko-sociální situace středních a také chudších vrstev, problémy v soužití mezi jednotlivými skupinami obyvatel a nepochybně i nekonečné finanční výdaje a dluhy států, které jsou snadno zneužitelné pro rétorické strašení a slibování toho, co chtějí lidé slyšet. Proto je důležité, aby lidstvo bylo obezřetné a neskočilo na každou udičku, kterou nějaká skupina lidí nahodí do éteru.

 

Duchovní proudy 2012

náhled obrázku

I nadále očekávám neustále se zvyšující zájem o věci „mezi nebem a zemí“. Neptun je také duchovní planeta, která rozhodně podporuje i toto téma. Nepřekvapilo by mě, kdyby již tak košaté různorodé duchovní proudy a metody byly i v následujícím roce obohaceny o mnoho dalších směrů. Duchovně hledající by se ovšem měli mít na pozoru, protože jejich vnitřní touha by mohla být snadno obestřena neptunskou mlhou, která rozostří vědomí i pozornost. Důsledkem by pak mohlo být nechtěné sejití z cesty a zamotání se do různých duchovních aktivit, které ovšem nevedou přímo k cíli. Domnívám se, že empatie a schopnost duchovních vhledů a ponorů do vyšších sfér se bude prohlubovat a všichni zájemci o skutečnou podstatu našich životů tak budou mít definitivně cestu otevřenou. Byla by škoda toho nevyužít! Ještě bych rád podotknul, že v následujících letech můžeme očekávat i nové umělecké proudy – umění tedy bude také v popředí zájmu a vývoje v příštích letech.

 

Komunikace a vzdělávání v roce 2012

náhled obrázku

V červnu 2012 vstoupí planeta Jupiter do znamení Blíženců. To je jednoznačná konstelace vedoucí k vyššímu zájmu o vzdělávání a poptávce po výměně informací. Proto lze předpokládat, že v roce 2012 by mohlo dojít k dalšímu zintenzivnění sdílení informací na sociálních sítích, ale i skrz další informační kanály. Domnívám se tak nejen podle postavení Jupitera v Blížencích, ale i díky podpůrném vlivu výše zmíněného Neptunu v Rybách. To je konstelace, která má také co mluvit do různých sociálních skupin, uskupení a logicky tedy i „sítí“ na internetu. Můžeme předpokládat další rozvoj skupinových kurzů a znalostí mezi lidmi. Jupiter v Blížencích také výrazně podpoří potřebu sdílení radosti s druhými lidmi. Samotářský život bude čím dál víc pozbývat na lákavosti i u těch lidí, u kterých byste to nečekali.

 

 

Zdraví lidstva a rok 2012

náhled obrázku

Domnívám se, že v roce 2012 má lidstvo velkou šanci uvědomit si, že zdraví nedostane člověk zadarmo a že je potřeba se o něj zajímat a starat se o něj. Čím dál větší počet našich spoluobčanů v tuzemsku i ve světě přestane být ve vleku záměrné dezinformovanosti a z ovcí, které se doposud nechávali „pást“ ze strany farmaceutického byznysu, se nestanou sice vždy vlci, ale aspoň berani, kteří si umí stát za svým, dokážou si prosadit svá práva a nenechají se obelhávat. Samozřejmě to platí pouze o části lidstva a je to běh na dlouhou trať. Přesto i díky předchozím odstavcům můžeme posun v této rovině určitě očekávat. Lidé se budou čím dál více zajímat o informace v návaznosti na vlastní zdraví a vědomosti v této sféře tedy porostou. Nelze ale znovu vyloučit snahu elit o přiživení se na tomto směru a proto různé šedé vlivy se nepochybně pokusí zamíchat kartami nejen přímo, ale i různými falešnými figurkami, společnostmi a dezinformacemi. Co v roce 2012 pro sebe udělat vyplývá z posledního odstavce této předpovědi, viď niže. Ještě bych rád zmínil, že následující rok zesílí téma rozhovorů a přístupu k různým drogám – jak u jejich soukromého užití, tak hlavně v oblasti zdravotnictví. Domnívám se, že tolik diskutované téma Marihuany bude na pořadu dne a její léčebné užití se může více prosadit.

 

 

Česká republika 2012

náhled obrázku

Zejména leden a duben jsou měsíce, kdy neočekávám příliš snadnou situaci v prosazování vládních záležitostí. Koalice by se proto v této době měla mít na pozoru. Jaro by mohlo přinést problémy v zahraničí, kde se nemusí dařit dobře prezentovat postoje naší země a je potřeba, aby náš stát dokázal udržet kontinuitu ve svých postojích. Prezentace vládních postojů občanům země bude také složitá a nepůjde hladce. Pokud bych měl našim aspoň trochu politikům poradit, tak je potřeba se v druhé polovině roku vyvarovat mocenským půtkám a taháním za nitky v zákulisí. Přes prsty by vláda mohla dostat zejména v listopadu, ale zároveň se obávám, že právě poslední měsíce roku 2012 přinesou nepříjemné informace o finanční situaci naší země pro všechny občany. Pokud mám celý rok v naší zemi nějak shrnout, tak je zřejmé, že bychom si v následujícím roce rozhodně neměli dělat velké naděje aspoň ve vztahu k vládním elitám a jejich ekonomickým a dalším činům. Čím dál více platí, že bychom se měli zaměřit na skutečné hodnoty a místo nějakého spoléhání se na politické garnitury se podporujme vzájemně mezi sebou – upřímně a s láskou. Pomoc bližnímu svému nabývá na významu!

 

 

Obávaný konec světa v roce 2012

náhled obrázku

Na toto téma jsem již poskytl několik rozhovorů a výňatek z jednoho, pro magazin Kafe, si vypůjčim právě pro tento účel: Obávat se určitě nemusíme. Za velmi podstatné považuji to, že doba kolem roku 2012 není faktickým koncem světa, ale obdobím významné transformace a změn, které se již nějakou dobu dějí! Není třeba se tedy fixovat na jedno přesné datum. Lidstvo má obrovskou příležitost změnit svůj život k lepšímu. Můžeme se konečně posunout od světa, jehož modlou je moc, majetek, chtíč a manipulace k době, kdy bude na prvním místě v našich srdcích láska, která je nesobecká, otevřená a upřímná. Je na každém z nás, zda to pochopí a otevře své srdce tomu, co je skutečné. To, že se svět mění, vidíme na každém kroku. Stále rostoucí nespokojenost se současným stavem věcí a způsobem života v různých koutech světa a zvyšující se počet lidí, kteří se nespokojí s manipulací a lhaním ze strany politiků a masmédií, je toho důkazem. Ačkoliv to na první pohled vypadá, že se svět hroutí, tak pevně věřím, že je již za dveřmi nový a krásnější svět. Nebojme se toho a přivítejme ho s otevřenou náručí!


Pavel Hanzal, astrolog, léčitel a terapeut

Zdroj: http://www.zahady-zdravi.cz


V předpovědi jsem se zaměřil na témata, která jsou podle mého názoru v daném roce zdůrazněná a stojí v popředí zájmu většiny obyvatel naší země.

Sdílet tuto pravdu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype
Share on whatsapp
Share on print

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama