Kategorie 31 srpna, 2011

Co jsme, kdo jsme a co nás tvoří?

V tuto chvíli máme v plném proudu období školních prázdnin, období zasloužených společných dovolených, dětských táborů, odpočinku s kolektivem či o samotě, doma či v přírodě, období velkého pohybu díky cestování, období zahraničních pobytů, krátké období naprostého odpoutání se od denního stereotypu.