Sponzorované odkazy

 Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

  

Řekl mu: "synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma Vlky. 

Jeden je špatný. Je to ztělesněný vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost. 

Ten druhý je dobrý. Je to ztělesněná radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromné vystupování, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra." 

Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: "A který vlk vyhraje?" 

Starý Indián odpověděl:

 

"Ten kterého krmíš."

 

Zdroj: e-mail

 


Sponzorované odkazy


načítá se...